รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงบุลินดา เยนู

วันที่ของข่าว : 14 ก.ค. 2560

Share

เกิดวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ อายุแรกรับ ๔ เดือน ปัจจุบันอายุ ๘ ปี ๒ เดือน มารดาชื่อนางวี เยนู  บิดาชื่อนายเย เยนู นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากมารดาเด็กทอดทิ้งเด็กหลังคลอดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ