รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงต้นตาล ยิ้มปรีดา

วันที่ของข่าว : 14 ก.ค. 2560

Share

เกิดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ อายุแรกรับ ๒ เดือน ปัจจุบันอายุ ๑๐ ปี ๓ เดือน มารดาชื่อนางสาวนภาภรณ์ ยิ้มปรีดา อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๗/๖๙ หมู่ที่ ๖ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร บิดาชื่อนายสมชาย แจ่มแจ้ง นำส่งโดยมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กให้การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม ปัจจุบันบิดามารดาและผู้ปกครองของเด็กขาดการติดต่อ และไม่สามารถติดต่อได้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทรับเข้าอุปการะ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ หากผู้ใดเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจเป็นบุตรหลานของตน หรือผู้ใดรู้จักบิดามารดาของเด็ก ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ