รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรแกนนำการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 5 ก.ค. 2560

Share

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรแกนนำการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยากรแกนนำได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข รวมทั้งได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรที่ดียิ่งขึ้น ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด จำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 1 คน เจ้าหน้าที่โครงการและแขกผู้มีเกียรติรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 90 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ