รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการทางสังคมเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Social Entrepreneurship Awards : AYSEA)

วันที่ของข่าว : 23 มิ.ย. 2560

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการทางสังคมเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Social Entrepreneurship Awards : AYSEA) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินงาน ดังนี้
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th
- สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ