รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 มิ.ย. 2560

Share

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ณ สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยตัวแทนเยาวชน เจ้าหน้าที่โครงการและแขกผู้มีเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 43 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ