รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

วันที่ของข่าว : 21 มิ.ย. 2560

Share

กองทุนคุ้มครองเด็ก กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรณ์ภาคเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชน จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยสามารถศึกษา ดูรายละเอียดการเสนอโครงการได้ตามเอกสารแนบ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ