รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

กิจกรรม

วันที่ของข่าว : 17 มิ.ย. 2560

Share

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จ.ระยอง นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก "วัยใส ใส่ใจทำดี ชีวิตปลอดภัย ปีที่ 3" พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือ mou และเยี่ยมชมนิทรรศการ/ฐานชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมายได้แก่เด็กอายุระหว่าง 9-12 ปี ที่พักอาศัยในตำบลทุ่งควายกิน ซึ่งโครงการ วัยใส ใส่ใจ ทำดี เป็นโครงการที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน สนับสนุนให้ องค์บริหารตำบล ในหลายพื้นที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยได้จัดทำคู่มือ วัยใส ใส่ใจ ทำดี และวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การพับเสื้อผ้า /การเก็บและทำความสะอาดที่นอน /มีระเบียบมีวินัย และช่วยเหลือ งานในครอบครัว ล้างจาน/ล้างห้องนำ้และทำความสะอาดบ้านเรือน ซึ่งใช้เวลาในการฝึก กว่า 6 สัปดาห์ เด็กก็จะปฏิบัติ เป็นกิจวัตร ประจำวัน รวมทั้งฝึกฝน การรู้จักการแบ่งสรรเวลา ในการเรียน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน และฝึกทักษะ ในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ