รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ค่ายรวมพลังเยาวชนคนทำดี ปีที่ 2

วันที่ของข่าว : 15 มิ.ย. 2560

Share

กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัด ค่ายรวมพลังเยาวชนคนทำดี ปีที่ 2 ณ โรงเรียนวัดสฎางค์ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2560

คลังภาพ (Gallery)
โปรเตอร์-ค่าย-รวมพลังเยาวชนคนทำดี... (1)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ