รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

โครงการ ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 28 เม.ย. 2560

Share

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรักเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การพัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต และการเรียนรู้ร่วมกันให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย นักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่7 – รุ่นที่8 เจ้าหน้าที่โครงการ คณะอนุกรรมการ ปลัดกระทรวง และผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ข้าราชการสำนักพระราชวัง และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งสิ้น 566 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ