รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

“ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” รุ่นที่ 3 ชุมชนแฟลตดินแดง ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 1 เม.ย. 2560

Share

 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว ” รุ่นที่ 3 ชุมชนแฟลตดินแดง ณโรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น ให้เกิดความรักและความเข้าใจในครอบครัว ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชน ตระหนักในคุณค่า พัฒนาตนเองและทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน/สังคม และส่งเสริมให้แกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและครอบครัว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พ่อแม่ผู้ปกครอง/ เด็ก/เยาวชน และแกนนำชุมชนแฟลตดินแดง รวมทั้งสิ้น 100 คน และในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธาน กล่าวปิดโครงการ  

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ