รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ( ผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลเด็ก )เขตกรุงเทพมหานครฯ รุ่นที่1 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 31 มี.ค. 2560

Share

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ( ผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลเด็ก )เขตกรุงเทพมหานครฯ รุ่นที่1 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลเด็ก จำนวนทั้งสิ้น 110 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ