รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

เสวนาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 27 มี.ค. 2560

Share

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเสวนาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นที่ปรึกษาตลอดทั้งดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขกผู้มีเกียรติและผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน 90 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ