รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายปริชาติ ศรีมะนาว

วันที่ของข่าว : 24 มี.ค. 2560

Share

เด็กชายปริชาติ  ศรีมะนาว เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๑ เดือน ๑๕ วัน บิดาชื่อนายสิทธิเดช ศรีมะนาว อายุ ๒๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  มารดาชื่อ นางสาวนิตยา สุขปลั่ง อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน มารดาไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ขอฝากไว้ชั่วคราว จากการตรวจสอบประวัติการเข้าเยี่ยมเด็ก ไม่ปรากฏข้อมูลการเข้าเยี่ยมเด็กของบิดามารดาแต่อย่างใด นำส่งโดยโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบันอายุ ๒ ปี  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท  * สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓ *

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ