รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงชฎากรณ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 24 มี.ค. 2560

Share

เด็กหญิงชฎากรณ์ (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ แรกรับอายุ ๗ วัน บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งบริเวณเชิงสะพานเฉลิมหล้า ๕๖ (สะพานหัวช้าง) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ปัจจุบัน อายุ ๑๐ เดือน ๑๙ วัน  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท  * สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓ *

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ