รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงทิฆัมพร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล

วันที่ของข่าว : 24 มี.ค. 2560

Share

เด็กหญิงทิฆัมพร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ กันนายน ๒๕๕๘ แรกรับอายุ ๙ เดือน ๑๘ วัน  บิดามารดาไม่ปรากฏ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้กับนางยชนา อิโนอุเอะ ที่ธาดาแมนชั่น ซอยอ่อนนุช ๓๕ ถนนสุขุมวิท ๗๗ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดนไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก นำส่งโดยมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๔ เดือน  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท  * สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๗๘/๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐๒ ๕๘๔ ๗๒๕๓ *

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ