รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 มี.ค. 2560

Share

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ Blu-o RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน กล่าวรายงานโดย นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรม ดย. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและพััฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในกรม และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 40 ทีม 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ