รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา "เยาวชนที่ได้รับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560"

วันที่ของข่าว : 14 มี.ค. 2560

Share

มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560 เพื่อผู้รับทุนจักได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน : ทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียร ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ