รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

“ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 4 มี.ค. 2560

Share

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” ณโรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น ให้เกิดความรักและความเข้าใจในครอบครัว ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนตระหนักในคุณค่า พัฒนาตนเองและทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน/สังคม และส่งเสริมให้แกนนำชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและครอบครัว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็ก แกนนำชุมชนของชุมชนริมคลองลาดพร้าว และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ดย.รวมทั้งสิ้น 150 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ