รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การเสวนา หัวข้อ “ E- sports:เกม กีฬา ธุรกิจ เด็กและเยาวชนไทย? ” ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 20 ก.พ. 2560

Share

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวต้อนรับการเสวนา หัวข้อ “ E- sports:เกม กีฬา ธุรกิจ เด็กและเยาวชนไทย? ” นำเสนอโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และผู้ร่วมเสวนา นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) , ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย , ผศ.ดร. วิษณุ โคตรจรัส (อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย) , นายธาม เชื้อสถาปนศิริ (ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลบริษัทองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการ โดย ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก (นายกสมาคมวิทยุและ สื่อเพื่อเด็กและเยาวชน) ” ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ดย.หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ผู้เเทนผู้ประกอบการธุรกิจร้านเกม ตัวเเทนเยาวชนที่เคยร่วมการเเข็งขัน E- sports ร่วมเเสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ