รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย. » รายละเอียด

การประชุมกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่1/2560 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 15 ก.พ. 2560

Share

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นประธานการประชุมกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชน สังคม เป็นต้น

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ