รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กชายชลัช ทวีปัญญากุล (ชื่อ-สกุลตั้งให้)

วันที่ของข่าว : 15 ก.พ. 2560

Share

เด็กชายชลัช ทวีปัญญากุล (ชื่อ-สกุลตั้งให้) เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ แรกรับอายุประมาณ ๙ เดือน บิดามารดาไม่ปรากฎ รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ข้างทางเลียบคลองบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการนำส่งให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดขณะอายุได้ ๑๐ วัน และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดนำส่งต่อ  ปัจจุบัน อายุ ๓ ปี ๑๑ เดือน  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ