รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ นิยมถิ่น

วันที่ของข่าว : 15 ก.พ. 2560

Share

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ นิยมถิ่น เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ แรกรับอายุ ๑ เดือน บิดา ไม่ปรากฎ มารดาชื่อ นางสาวอมร นิยมถิ่น อยู่บ้านเลขที่ ๒๖/๑ หมู่ ๕ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รับเด็กเข้าอุปการะเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื่องจากมารดาฝากบุตรไว้ชั่วคราว ต่อมาขาดการติดต่อ นำส่งโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน อายุ ๖ ปี ๑ เดือน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ