รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 2/2559 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 8 ส.ค. 2559

Share

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการระดมสรรพกำลังภาครัฐ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนประเด็นการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวขนในการใช้สื่อออนไลน์ การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้เกิดประสิทธิภาพ 
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ