รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

11 ม.ค. 2560 : พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ข่าวเด่น

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อ

10 ม.ค. 2560 : คณะเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเข้าพบปะพูดคุยกับอธิบดี ข่าวเด่น

คณะเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเข้าพบปะพูดคุยกับอธิบดี

23 ธ.ค. 2559 : งานรวมพลังเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อพ่อหลวง ข่าวเด่น

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานรวมพลังเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อพ่อหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสาได้รับความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

17 ธ.ค. 2559 : อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการระหว่างวันที่16- 18 ธค. 59 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จ. ระยอง โดยมี นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงานและมอบทิศทาง นโยบายในการทำงานสู่ความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการขององค์กร

13 ธ.ค. 2559 : การประชุมเชิงปฎิบัติการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ข่าวเด่น

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.30 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

19 พ.ย. 2559 : กิจกรรม“เด็กไทย หัวใจ พม. ทำดีเพื่อพ่อหลวง” ข่าวเด่น

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กิจกรรมทำความสะอาด และบริการแจกอาหารให้กับประชาชนที่มาถวายความอาลัย ณ บริเวณ สนามหลวง

3 พ.ย. 2559 : การประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวเด่น

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560

2 พ.ย. 2559 : การประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวเด่น

นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560

21 ส.ค. 2559 : งานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

งานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

18 ส.ค. 2559 : การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวรุ่นที่4 ข่าวเด่น

วันที่(18 ส.ค. 59) เวลา 13.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวรุ่นที่4 ณ โรงแรมไอเรสซิเด้นท์โฮเทล สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

9 ส.ค. 2559 : ปฐมนิเทศเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ข่าวเด่น

ปฐมนิเทศเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016

8 ส.ค. 2559 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 2/2559 ข่าวเด่น

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 2/2559

23 ก.ค. 2559 : “ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ข่าวเด่น

“ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

10 ก.ค. 2559 : กิจกรรมรณรงค์ เพื่อการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข่าวเด่น

กิจกรรมรณรงค์เพื่อการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

21 มิ.ย. 2559 : วารสารกรมกิจการเด็กและเยาวชน inside DCY ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

วารสารกรมกิจการเด็กและเยาวชน inside DCY ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ