รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

21 ม.ค. 2563 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนได้อย่างมืออาชีพ มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน และสามารถขับเคลื่อนการทำงาน ขององค์กรด้านเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18 ม.ค. 2563 : ขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2 ภาคกลาง และภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2 ภาคกลาง และภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563

18 ม.ค. 2563 : พัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2563

11 ม.ค. 2563 : ดย. พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย” ข่าวเด่น

ดย. พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย”

9 ม.ค. 2563 : เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ข่าวเด่น

เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

24 ธ.ค. 2562 : “Sharing Wish 2019” ส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ชั้น 5 (ฝั่งเหนือ) ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื่องด้วยคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ จัดกิจกรรมในโครงการ “Sharing Wish 2019” ส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ จึงเชิญเด็กสถานสงเคราะห์ในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 6 – 10 ปี จำนวน 70 คน ร่วมงานดังกล่าว โดยมีนางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในโครงการ “Sharing Wish 2019” เพื่อมอบความสุขเนื่องในเทศกาลป

24 ธ.ค. 2562 : “ของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน ปี 2563” ข่าวเด่น

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอนุกูล ปีดแก้ว นางเทพวัลย์ ภรณวลัย และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นำเสนอ“ของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน ปี 2563” ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ 4 กิจกรรมสำคัญอันเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชน

23 ธ.ค. 2562 : สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนส่วนภูมิภาค

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การกำกับดูแล และออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ตลอดจนเรียนรู้เรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าห

23 ธ.ค. 2562 : รับมอบสิ่งของจาก บ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งบ. โตโยต้าได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 47 ปี ข่าวเด่น

เช้าวันนี้ (23 ธ.ค. 62) เวลา 10.30 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีรับมอบสิ่งของจาก บ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งบ. โตโยต้าได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 47 ปี โดยในปีนี้ได้สนับสนุนหลังคาโครงเหล็กรูปพรรณล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้และชั้นวางของแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีและหลังคาคลุมบ่อทรายแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อีกทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะชีวิ

23 ธ.ค. 2562 : ส่งต่อเป็นของขวัญให้เด็กที่อยู่ในความดูแลของ พม. ตามโครงการมอบของขวัญให้เด็กในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 11.45 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับมอบของเล่นจากนายพีรสรณ์ จิรพิชิตชัย เจ้าของกิจการร้าน จึงเตี่ยฮวด เพื่อนำไปส่งต่อเป็นของขวัญให้เด็กที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามโครงการมอบของขวัญให้เด็กในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #กรมกิจการเด็กและเยาวชน

21 ธ.ค. 2562 : พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) ข่าวเด่น

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) ในการนี้ อธิบดี ดย. มอบหมายให้รองอธิบดี ดย.(นายอนุกูล ปีดแก้ว)กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็ก และเยาวชน ให้พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 และเป็นแกนนำจิตอาสา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน และสังคม กล

19 ธ.ค. 2562 : รมว.พม.มอบทุนการศึกษาให้น้องมิลค์แชมป์โลกโดรน 2 สมัย ที่มีอายุน้อยที่สุด ข่าวเด่น

รมว.พม.มอบทุนการศึกษาให้น้องมิลค์แชมป์โลกโดรน 2 สมัย ที่มีอายุน้อยที่สุด วันที่19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ชั้น9 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบทุนการศึกษาให้แก่ ด.ญ.วรรรญา วรรรผ่อง นักแข่งโดรนเรซซิ่งระดับโลก ประเภทหญิง รายการ “2019 FAI WORLD DRONE RACING CHAMPIONSHIP GRAND FINAL” ที่เมืองหนิงโป สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจใ

17 ธ.ค. 2562 : การประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านทาง Video Conference

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรับฟังการประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านทาง Video Conference โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเปิดการประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตอบข้อซักถาม ปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะ ของผู้ปฏิบัติงานผ่านทางระบบ video conference จา

17 ธ.ค. 2562 : การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ในสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7/2562

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ในสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7/2562 เพื่อพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) คู่มือครอบครัวอุปถัมภ์ ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร

16 ธ.ค. 2562 : ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2562

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาร่างกรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ