รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

11 ธ.ค. 2562 : ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance

9 ธ.ค. 2562 : ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่

9 ธ.ค. 2562 : การทดสอบระบบสิทธิ์ฯ ในระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก. กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการทดสอบระบบสิทธิ์ฯ ในระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อรองรับการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี แบบขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

8 ธ.ค. 2562 : "เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี" ปีที่ 5

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะเยาวชนค่าย "เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี" ปีที่ 5 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสันติ นพท์ศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมจิตอาสาแบ่งเป็น 5 ฐาน ประกอบด้วย โรงเรียนน่าอยู่ (ทาสี เขียนป้าย ปรับภูมิทัศน์) ห้องสมุดในฝัน (ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ จัดประเภทหนังสือ) สนามเด็ก

28 พ.ย. 2562 : ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านทดแทน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านทดแทน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน

12 พ.ย. 2562 : อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข่าวเด่น

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

22 ต.ค. 2562 : มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พม. ข่าวเด่น

มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พม.19 ต.ค. 2562 : พิธีเปิดการซ้อมใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม ของคณะเยาวชนโครงการเรือฯ

พิธีเปิดการซ้อมใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม ของคณะเยาวชนโครงการเรือฯ

9 ต.ค. 2562 : ประกวดกิจกรรมจิตอาสา ข่าวเด่น

ประกวดกิจกรรมจิตอาสาผ่านคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที

9 ก.ย. 2562 : แถลงข่าวงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

แถลงข่าวงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

8 ก.ย. 2562 : วันเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

วันเยาวชนแห่งชาติ

1 ก.ย. 2562 : เครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN ข่าวเด่น

เครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN

18 ส.ค. 2562 : การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น ข่าวเด่น

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ