รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

23 พ.ค. 2560 : โครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รุ่นที่ 1 ข่าวเด่น

นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

12 พ.ค. 2560 : การประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ครั้งที่3/2560 ข่าวเด่น

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ครั้งที่3/2560 ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ

29 เม.ย. 2560 : โครงการ ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ข่าวเด่น

พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

22 เม.ย. 2560 : (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ...ในมาตรา 22 ข่าวเด่น

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด “ การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อรองรับการดำเนินงาน(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ...ในมาตรา 22 ” ณ.โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ

2 เม.ย. 2560 : “ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” รุ่นที่ 3 ชุมชนแฟลตดินแดง ข่าวเด่น

ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว รุ่นที่ 3 ชุมชนแฟลตดินแดง

32 มี.ค. 2560 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ( ผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลเด็ก )เขตกรุงเทพมหานครฯ รุ่นที่1 ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ( ผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลเด็ก )เขตกรุงเทพมหานครฯ รุ่นที่1 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

31 มี.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่1/2560 ข่าวเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

28 มี.ค. 2560 : เสวนาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเสวนาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

22 มี.ค. 2560 : ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก ( DCY DAY CARE ) ข่าวเด่น

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก ( DCY DAY CARE ) ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

12 มี.ค. 2560 : การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. ข่าวเด่น

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.

5 มี.ค. 2560 : “ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” ข่าวเด่น

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” ณโรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

21 ก.พ. 2560 : การเสวนา หัวข้อ “ E- sports:เกม กีฬา ธุรกิจ เด็กและเยาวชนไทย? ” ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวต้อนรับการเสวนา หัวข้อ “ E- sports:เกม กีฬา ธุรกิจ เด็กและเยาวชนไทย? ” นำเสนอโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และผู้ร่วมเสวนา

16 ก.พ. 2560 : การประชุมกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่1/2560 ข่าวเด่น

การประชุมกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่1/2560

7 ก.พ. 2560 : แถลงข่าว "กิจกรรม พม.เพื่อพ่อหลวง" เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ข่าวเด่น

แถลงข่าว "กิจกรรม พม.เพื่อพ่อหลวง" เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

4 ก.พ. 2560 : พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง รูปแบบ One Talent One Model (ด้านกีฬาฟุตบอล) ข่าวเด่น

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง รูปแบบ One Talent One Model (ด้านกีฬาฟุตบอล)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ