รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

20 เม.ย. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

8 เม.ย. 2560 : ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างจัดงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร "ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่งปีที่ 8"

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างจัดงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร "ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่งปีที่ 8"

32 มี.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน ๘๐ รายการ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน ๘๐ รายการ

30 มี.ค. 2560 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ข่าวเด่น

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

29 มี.ค. 2560 : ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

25 มี.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลง

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลง

25 มี.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลง

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลง

25 มี.ค. 2560 : จัดจ้างพิมพ์สื่อสิทธิเด็ก

จัดจ้างพิมพ์สื่อสิทธิเด็ก

20 มี.ค. 2560 : การจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ข่าวเด่น

การจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว

18 มี.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

17 มี.ค. 2560 : จ้างจัดทำข้อมูลสถานการณ์ฯ ข่าวเด่น

จ้างจัดทำข้อมูลสถานการณ์ฯ

17 มี.ค. 2560 : ร่างข้อกำหนดการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ร่างข้อกำหนดการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

17 มี.ค. 2560 : จัดทำข้อูลสถานการณ์เด็กบนพื้นที่สูงไม่มีสัญชาติ ข่าวเด่น

จัดทำข้อูลสถานการณ์เด็กบนพื้นที่สูงไม่มีสัญชาติ

17 มี.ค. 2560 : จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กและครอบครัวฯ ข่าวเด่น

จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กและครอบครัวฯ

17 มี.ค. 2560 : จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กแรงงานต่างชาติ ข่าวเด่น

จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กแรงงานต่างชาติ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ