รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

20 ก.พ. 2560 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ข่าวเด่น

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

18 ก.พ. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 ชุด

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 ชุด

16 ก.พ. 2560 : ร่างคุณสมบัติจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ ข่าวเด่น

ร่างคุณสมบัติจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ

16 ก.พ. 2560 : ประกาศยกเลิการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวเด่น

ประกาศยกเลิการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

16 ก.พ. 2560 : ร่างเงื่อนไขการส่งมอบจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ ข่าวเด่น

ร่างเงื่อนไขการส่งมอบจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ

16 ก.พ. 2560 : ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ ข่าวเด่น

ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ

16 ก.พ. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ

16 ก.พ. 2560 : ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ ข่าวเด่น

ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ

16 ก.พ. 2560 : ร่างประกาศจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ ข่าวเด่น

ร่างประกาศจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ

16 ก.พ. 2560 : ประกาศราคากลางการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559

15 ก.พ. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

10 ก.พ. 2560 : ร่างการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ข่าวเด่น

ร่างการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

7 ก.พ. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ

7 ก.พ. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ

32 ม.ค. 2560 : จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์

จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ