รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

20 มี.ค. 2560 : การจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ข่าวเด่น

การจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว

18 มี.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

17 มี.ค. 2560 : จ้างจัดทำข้อมูลสถานการณ์ฯ ข่าวเด่น

จ้างจัดทำข้อมูลสถานการณ์ฯ

17 มี.ค. 2560 : ร่างข้อกำหนดการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ร่างข้อกำหนดการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

17 มี.ค. 2560 : จัดทำข้อูลสถานการณ์เด็กบนพื้นที่สูงไม่มีสัญชาติ ข่าวเด่น

จัดทำข้อูลสถานการณ์เด็กบนพื้นที่สูงไม่มีสัญชาติ

17 มี.ค. 2560 : จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กและครอบครัวฯ ข่าวเด่น

จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กและครอบครัวฯ

17 มี.ค. 2560 : จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กแรงงานต่างชาติ ข่าวเด่น

จัดทำข้อมูลสถานการณ์เด็กแรงงานต่างชาติ

17 มี.ค. 2560 : ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

17 มี.ค. 2560 : จัดทำข้อมูลสถานการณเด็กที่ได้รับผลกระทบฯ ข่าวเด่น

จัดทำข้อมูลสถานการณเด็กที่ได้รับผลกระทบฯ

16 มี.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรเพื่อการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง โดยวิธีตกลง

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรเพื่อการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง โดยวิธีตกลง

15 มี.ค. 2560 : การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

14 มี.ค. 2560 : ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

9 มี.ค. 2560 : ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”

9 มี.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”

ประกาศราคากลางจ้างจัดงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”

9 มี.ค. 2560 : ร่างข้อกำหนดการจ้าง (Term of Reference : TOR) “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”ตามโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ร่างข้อกำหนดการจ้าง (Term of Reference : TOR) “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”ตามโครงการทุนการศึกษาสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ