รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ก.พ. 2560 : รายละเอียด โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์ ข่าวเด่น

รายละเอียด โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์

16 ก.พ. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 29 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 29 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

16 ก.พ. 2560 : ผลการประกวดดนตรีไทยฯ รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 31 ปี 2559 ข่าวเด่น

ประกาศ ผลการประกวดดนตรีไทยฯ รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 31 ปี 2559

6 ก.พ. 2560 : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

3 ก.พ. 2560 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 29 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 29 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

32 ม.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

25 ม.ค. 2560 : จ้างซ่อมแซมทาสีอาคารดรุณวิถี / 2 รายการ

จ้างซ่อมแซมทาสีอาคารดรุณวิถี / 2 รายการ

25 ม.ค. 2560 : จ้างพิมพ์สรุปผลการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

จ้างพิมพ์สรุปผลการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

24 ม.ค. 2560 : ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ข่าวเด่น

ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564

24 ม.ค. 2560 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ข่าวเด่น

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

21 ม.ค. 2560 : รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย เพิ่มเติม ข่าวเด่น

รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย เพิ่มเติม

21 ม.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย (เพิ่มเติม) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย (เพิ่มเติม)

19 ม.ค. 2560 : ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศเจตจำนงสุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน

17 ม.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

17 ม.ค. 2560 : แบบฟอร์มการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาฯ ข่าวเด่น

แบบฟอร์มการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาฯ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ