รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 2_2560 ส่วนภูมิภาค ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 2_2560 ส่วนภูมิภาค

24 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 1_2560 ส่วนกลาง ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 1_2560 ส่วนกลาง และ ครั้งที่ 2_2560 ส่วนภูมิภาค

23 พ.ค. 2560 : การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี"

การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี"

16 พ.ค. 2560 : ร่างแผนปฏิบัติการประกอบร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนปี 2560-2564

ร่างแผนปฏิบัติการประกอบร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนปี 2560-2564

4 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)

4 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง)

28 มี.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั่งที่ 2/2560 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั่งที่ 2/2560 (ส่วนภูมิภาค)

28 มี.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั่งที่ 1/2560 (ส่วนกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั่งที่ 1/2560 (ส่วนกลาง)

15 มี.ค. 2560 : ประกาศมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา "เยาวชนที่ได้รับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560"

ประกาศมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา "เยาวชนที่ได้รับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560"

14 มี.ค. 2560 : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

4 มี.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)

4 มี.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง)

17 ก.พ. 2560 : รายละเอียด โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์ ข่าวเด่น

รายละเอียด โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์

16 ก.พ. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 29 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 29 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

16 ก.พ. 2560 : ผลการประกวดดนตรีไทยฯ รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 31 ปี 2559 ข่าวเด่น

ประกาศ ผลการประกวดดนตรีไทยฯ รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 31 ปี 2559


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ