รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ต.ค. 2563 : ร่างรายงานการพัฒนาเด็กเเละเยาวชน ประจำปี2562 ข่าวเด่น

ร่างรายงานการพัฒนาเด็กเเละเยาวชน ประจำปี2562

2 ต.ค. 2563 : “พม. ยื่นมือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก” ข่าวเด่น

“พม. ยื่นมือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก”

30 ก.ย. 2563 : กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

10 ก.ย. 2563 : เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนเเห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 สถานที่ โรงเเรม การ์เด้นส์

3 ก.ย. 2563 : การประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ข่าวเด่น

การประกวดกิจกรรมโครงดารลมหายใจไร้มลทิน

21 ส.ค. 2563 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุเข้าเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุเข้าเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ19 ส.ค. 2563 : คำแนะนำ 9 ประการ สำหรับผู้นำทางศาสนาและชุมชนในการคุ้มครองและดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ข่าวเด่น

คำแนะนำ 9 ประการ สำหรับผู้นำทางศาสนาและชุมชนในการคุ้มครองและดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

19 ส.ค. 2563 : ชีวิตง่ายๆ ด้วยบริการออนไลน์ภาครัฐ Goverment e - Service ข่าวเด่น

ชีวิตง่ายๆ ด้วยบริการออนไลน์ภาครัฐ Goverment e - Service13 ส.ค. 2563 : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 (ส่วนภูมิภาค)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 (ส่วนภูมิภาค)10 ส.ค. 2563 : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 25636 ส.ค. 2563 : แนวปฎิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ข่าวเด่น

แนวปฎิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด195 ส.ค. 2563 : เงินอุดหนุนเด็กรอบเดือนสิงหาคม 2563 ออกวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ข่าวเด่น

เงินอุดหนุนเด็กรอบเดือนสิงหาคม 2563 ออกวันที่ 10 สิงหาคม 25633 ส.ค. 2563 : เปิดรับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Deputy Secretary-General of Asean for Asean Economic Community - DSG AEC) ข่าวเด่น

เปิดรับสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Deputy Secretary-General of Asean for Asean Economic Community - DSG AEC)31 ก.ค. 2563 : รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2563 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 2/2563 (ส่วนภูมิภาค)22 ก.ค. 2563 : ยกเลิกการดำเนินโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

ยกเลิกการดำเนินโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2563


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ