รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 มิ.ย. 2560 : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ ๑๙ (The XIXth World youth and Students Festival) ณ ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ ๑๙ (The XIXth World youth and Students Festival) ณ ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

23 มิ.ย. 2560 : ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการทางสังคมเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Social Entrepreneurship Awards : AYSEA) ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลผู้ประกอบการทางสังคมเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Social Entrepreneurship Awards : AYSEA) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินงาน ดังนี้ - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th - สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน - ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

22 มิ.ย. 2560 : แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สื่อออนไลน์

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สื่อออนไลน์

21 มิ.ย. 2560 : การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ข่าวเด่น

กองทุนคุ้มครองเด็ก กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรณ์ภาคเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชน จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยสามารถศึกษา ดูรายละเอียดการเสนอโครงการได้ตามเอกสารแนบ

19 มิ.ย. 2560 : ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559

15 มิ.ย. 2560 : ค่ายรวมพลังเยาวชนคนทำดี ปีที่ 2 ข่าวเด่น

กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัด ค่ายรวมพลังเยาวชนคนทำดี ปีที่ 2 ณ โรงเรียนวัดสฎางค์ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2560

12 มิ.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560

8 มิ.ย. 2560 : การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AYSEA ณ ฟิลิปินส์

การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AYSEA ณ ฟิลิปินส์

6 มิ.ย. 2560 : แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ข่าวเด่น

ขอความร่วมมือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลผลงานหรือผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงานในระยะเวลา ๒ ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ในงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "ท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย ๔.๐"

5 มิ.ย. 2560 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ เพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ เพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย

2 มิ.ย. 2560 : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ.....

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ.....

1 มิ.ย. 2560 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์... ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์...

30 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

30 พ.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครออนไลน์เพื่อขอหนังสือรับรอง โครงการ Working Holiday ข่าวเด่น

ประกาศรับสมัครออนไลน์เพื่อขอหนังสือรับรอง โครงการ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โครงการ Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ทางเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

28 พ.ค. 2560 : เลื่อนการรับสมัครโครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ ข่าวเด่น

ประกาศเลื่อนการรับสมัครโครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิค จะแจ้งวันเปิดรับสมัครให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ ขออภัยในความไม่สะดวก


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ