รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

9 ส.ค. 2558 : งานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 ข่าวเด่น

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานในพิธีปิดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมมอบโล่ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด

10 ก.ค. 2558 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย"เด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"ประจำปี 2558 ข่าวเด่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย"เด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"ประจำปี 2558

9 ก.ค. 2558 : กรมกิจการเด็กและเยาวชนติวเข้มผู้ปฏิบัติงานหอพักให้กับเจ้าหน้าที่ พมจ. อปท. ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชนติวเข้มผู้ปฏิบัติงานหอพักให้กับเจ้าหน้าที่ พมจ. อปท. ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

8 ก.ค. 2558 : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังเเละพัสดุ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2558 นายอาทิตย์ เผ่าจินดา เลขานุการกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุระหว่างวันที่ 8 -10 ก.ค.2558 ณ.ห้องแกรนบอลรูมชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

5 ก.ค. 2558 : การคัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดการคัดเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

3 ก.ค. 2558 : การอบรมส่งเสริมทักษะชีวิตเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 4 ข่าวเด่น

การอบรมส่งเสริมทักษะชีวิตเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 4

2 ก.ค. 2558 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย ข่าวเด่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย

1 ก.ค. 2558 : พิธีรับมอบสนามฟุตบอลจาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ข่าวเด่น

พิธีรับมอบสนามฟุตบอลจาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต

24 มิ.ย. 2558 : กิจกรรมขับเคลื่อนเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด:สภาเด็กและเยาวชนไทยหัวใจพอเพียง ข่าวเด่น

กิจกรรมขับเคลื่อนเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด:สภาเด็กและเยาวชนไทยหัวใจพอเพียง

22 มิ.ย. 2558 : การประชุมเวทีเสวนาการดูแล ปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน

การประชุมเวทีเสวนาการดูแล ปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน

18 มิ.ย. 2558 : ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 ข่าวเด่น

จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558

17 มิ.ย. 2558 : การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558

16 มิ.ย. 2558 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ"กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน" (SALT) ข่าวเด่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ"กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน"(SALT)

12 มิ.ย. 2558 : รองอธิบดี ดย. นางสุนทรี พัวเวส หารืองานด้านบุตรบุญธรรม ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 12-18 มิถุนายน 2558 นางสุนทรี พัวเวส รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือ งานด้านบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศกับองค์การ Parents-Child-Bridge และศาลครอบครัว ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

7 มิ.ย. 2558 : ส่งเสริมบทบาทองค์กรส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข่าวเด่น

พิธีเปิด "ส่งเสริมบทบาทองค์กรส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่1 (ภาคกลาง)"


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ