รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

13 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กในสถานสงเคราะห์ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กในสถานสงเคราะห์

13 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานพิธีแถลงข่าวและส่งมอบภารกิจหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจ้างจัดงานพิธีแถลงข่าวและส่งมอบภารกิจหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้งและอื่นๆ

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้งและอื่นๆ

11 ส.ค. 2558 : ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้งและอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้งและอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2559

5 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

5 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางการจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

4 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดทำร่างยุทธศาสตร์และต้นแบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาฯ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจัดทำร่างยุทธศาสตร์และต้นแบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาฯ

4 ส.ค. 2558 : จ้างพิมพ์คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวเด่น

พิมพ์คู่มือการพัฒนาคุณลักษณะเด็กและเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน

3 ส.ค. 2558 : ประกาศราคาจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวเด่น

ประกาศราคาจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางการจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

29 ก.ค. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

29 ก.ค. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการนักบิด จิตอาสา ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางโครงการนักบิด จิตอาสา

23 ก.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้อสื่อองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ชุดนิทานตามสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจัดซื้อสื่อองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ชุดนิทานตามสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี

23 ก.ค. 2558 : ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (mini ipad) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ดย.

ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (mini ipad) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ดย.

23 ก.ค. 2558 : ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงกองทุนคุ้มครองเด็ก

ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงกองทุนคุ้มครองเด็ก


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ