รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

9 ก.ย. 2558 : เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 2559

เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 2559

9 ก.ย. 2558 : ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

7 ก.ย. 2558 : ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าวเด่น

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

7 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

6 ก.ย. 2558 : จ้างพิมพ์หนังสือการประยุกต์ใช้วินัยเชิงบวกกับ 8 พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก ข่าวเด่น

จ้างพิมพ์หนังสือการประยุกต์ใช้วินัยเชิงบวกกับ 8 พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก

27 ส.ค. 2558 : ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550

ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550

27 ส.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

27 ส.ค. 2558 : ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แนวทางปฏิบัติงานหอพัก พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แนวทางปฏิบัติงานหอพัก พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

25 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็กจำนวน 37 รายการ

ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็กจำนวน 37 รายการ

25 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือจัดมุมผู้ปกครอง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือจัดมุมผู้ปกครอง

25 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมรสช็อคโกแลต

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมรสช็อคโกแลต

25 ส.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

16 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานมหกรรมรวมพลังเยาวชนไทยพร้อมใจรับอาเซียน ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจ้างจัดงานมหกรรมรวมพลังเยาวชนไทยพร้อมใจรับอาเซียน

13 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดทำรูปแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจัดทำรูปแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน

13 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ