รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

24 ก.ย. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

24 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางในกสรจัดซื้อจัดจ้างสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

ประกาศราคากลางในกสรจัดซื้อจัดจ้างสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

24 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่ SMART DCY

ประกาศราคากลางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่ SMART DCY

22 ก.ย. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ ปฏิบัติการระดับจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2558-2560

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ ปฏิบัติการระดับจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2558-2560

22 ก.ย. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือสื่อรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือสื่อรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

22 ก.ย. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

22 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียน+3 : จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร

ประกาศราคากลางการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียน+3 : จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร

22 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

17 ก.ย. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อสิทธิเด็ก

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อสิทธิเด็ก

17 ก.ย. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานการศึกษาการสำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยในประเทศไทย พ.ศ. 2558

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานการศึกษาการสำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยในประเทศไทย พ.ศ. 2558

15 ก.ย. 2558 : ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

15 ก.ย. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ตารางแสดงราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559

15 ก.ย. 2558 : เอกสารประกวดราคาเช่าโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2559

เอกสารประกวดราคาเช่าโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2559

15 ก.ย. 2558 : ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

15 ก.ย. 2558 : ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ