รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

26 พ.ย. 2558 : ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

26 พ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ที่มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

ประกาศราคากลางจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ที่มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

24 พ.ย. 2558 : การจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

การจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

24 พ.ย. 2558 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงในงานจ้างก่อสร้างสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงในงานจ้างก่อสร้างสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

23 พ.ย. 2558 : ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมางานก่อสร้างสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมางานก่อสร้างสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

18 พ.ย. 2558 : เอกสารเผยแพร่ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งประกอบ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เอกสารเผยแพร่ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งประกอบ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

17 พ.ย. 2558 : ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป

17 พ.ย. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559

16 พ.ย. 2558 : ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเด็ก 2 หลัง จำนวน 1 งาน ข่าวเด่น

ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเด็ก 2 หลัง จำนวน 1 งาน

16 พ.ย. 2558 : ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม งานปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อประปา 1 แห่ง จำนวน 1 งาน ข่าวเด่น

ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม งานปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อประปา 1 แห่ง จำนวน 1 งาน

12 พ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครื่องข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครื่องข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559

12 พ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างทาสีภายในอาคาร 3 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจ้างทาสีภายในอาคาร 3 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น

3 พ.ย. 2558 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข่าวเด่น

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

27 ต.ค. 2558 : ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ