รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

20 ธ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ ดย. ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ ดย. ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

16 ธ.ค. 2558 : จ้างพิมพ์สื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนใน จ. ชายแดนภาคใต้ ข่าวเด่น

จ้างพิมพ์สื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนใน จ. ชายแดนภาคใต้

15 ธ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างการจัดทำรุปแบบการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว

ประกาศราคากลางจัดจ้างการจัดทำรุปแบบการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว

14 ธ.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อโครงการวัยใสใส่ใจทำดี

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อโครงการวัยใสใส่ใจทำดี

10 ธ.ค. 2558 : ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

10 ธ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจัดจ้างงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

9 ธ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

8 ธ.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ตารางแสดงราคากลางโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

4 ธ.ค. 2558 : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

3 ธ.ค. 2558 : ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร

2 ธ.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาการจัดงานเวทีเด็ก ครั้งที่ 26

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาการจัดงานเวทีเด็ก ครั้งที่ 26

2 ธ.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558

2 ธ.ค. 2558 : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงครัวและโรงอาหาร ตอกเสาเข็ม พร้อมรื้อถอนของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงครัวและโรงอาหาร ตอกเสาเข็ม พร้อมรื้อถอนของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น

1 ธ.ค. 2558 : ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

27 พ.ย. 2558 : เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาก่อสร้างโรงครัวและโรงอาหาร ข่าวเด่น

เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาก่อสร้างโรงครัวและโรงอาหาร


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ