รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

19 ม.ค. 2559 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักอาศัย 3 ชั้น 12 ครอบครัว พร้อมตอกเสาเข็ม จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ้านพักเด็กฯ มุกดาหาร ข่าวเด่น

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักอาศัย 3 ชั้น 12 ครอบครัว พร้อมตอกเสาเข็ม จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ้านพักเด็กฯ มุกดาหาร

15 ม.ค. 2559 : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น (12 ครอบครัว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น (12 ครอบครัว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ม.ค. 2559 : ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวเด่น

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ม.ค. 2559 : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น (๑๒ ครอบครัว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น (๑๒ ครอบครัว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ม.ค. 2559 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งเอกสารรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งเอกสารรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก

4 ม.ค. 2559 : ประกาศยกเลิกประกาศราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่งประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าวเด่น

ประกาศยกเลิกประกาศราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่งประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

30 ธ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง

30 ธ.ค. 2558 : ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร

28 ธ.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการขออนุมัติจัดซื้อสื่อ/องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็กโครงการวัยใสใส่ใจทำดี

ตารางแสดงราคากลางโครงการขออนุมัติจัดซื้อสื่อ/องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็กโครงการวัยใสใส่ใจทำดี

28 ธ.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

27 ธ.ค. 2558 : ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือสื่อ/องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก จำนวน 7 รายการ

ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือสื่อ/องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็ก จำนวน 7 รายการ

24 ธ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดตั้งศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน : รู้เท่าทันสื่อ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจัดตั้งศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน : รู้เท่าทันสื่อ

24 ธ.ค. 2558 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

23 ธ.ค. 2558 : ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซม อาคารนอนเด็กผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ข่าวเด่น

ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซม อาคารนอนเด็กผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558

23 ธ.ค. 2558 : ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมอาคารนอนเด็กผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวเด่น

ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมอาคารนอนเด็กผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ