รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

27 ส.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

27 ส.ค. 2558 : ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แนวทางปฏิบัติงานหอพัก พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แนวทางปฏิบัติงานหอพัก พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

25 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็กจำนวน 37 รายการ

ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็กจำนวน 37 รายการ

25 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือจัดมุมผู้ปกครอง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือจัดมุมผู้ปกครอง

25 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมรสช็อคโกแลต

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมรสช็อคโกแลต

25 ส.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

16 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานมหกรรมรวมพลังเยาวชนไทยพร้อมใจรับอาเซียน ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจ้างจัดงานมหกรรมรวมพลังเยาวชนไทยพร้อมใจรับอาเซียน

13 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดทำรูปแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจัดทำรูปแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน

13 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส

13 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กในสถานสงเคราะห์ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กในสถานสงเคราะห์

13 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานพิธีแถลงข่าวและส่งมอบภารกิจหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจ้างจัดงานพิธีแถลงข่าวและส่งมอบภารกิจหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้งและอื่นๆ

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้งและอื่นๆ

11 ส.ค. 2558 : ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้งและอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้งและอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2559

5 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

5 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางการจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ