รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

1 มี.ค. 2559 : ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(ประเภทนมผง)

ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(ประเภทนมผง)

1 มี.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(ประเภทนมผง)

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(ประเภทนมผง)

19 ก.พ. 2559 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แฟ้มประวัติลูกจ้างประจำ และแฟ้มพนักงานราชการ

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แฟ้มประวัติลูกจ้างประจำ และแฟ้มพนักงานราชการ

19 ก.พ. 2559 : ตารางแสดงราคากลางขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กแรกเกิดให้มีความมั่นคงในชีวิต (ชุดหนังสือจากมูลนิธิเพื่อเด็ก)

ตารางแสดงราคากลางขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กแรกเกิดให้มีความมั่นคงในชีวิต (ชุดหนังสือจากมูลนิธิเพื่อเด็ก)

16 ก.พ. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและประเมินมูลค่าของกองทุนคุ้มครองเด็ก

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและประเมินมูลค่าของกองทุนคุ้มครองเด็ก

16 ก.พ. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก(ประเมินความคุ้มค่า)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก(ประเมินความคุ้มค่า)

5 ก.พ. 2559 : ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ก.พ. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการยุติ...การทิ้งเด็ก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการยุติ...การทิ้งเด็ก

1 ก.พ. 2559 : ประกาศประกวดราคาสร้างอาคารชุดที่พัก 3 ชั้น 12 ครอบครัว บพด.มุกดาหาร ข่าวเด่น

ประกาศประกวดราคาสร้างอาคารชุดที่พัก 3 ชั้น 12 ครอบครัว บพด.มุกดาหาร

29 ม.ค. 2559 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองบัวลำภู) ข่าวเด่น

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองบัวลำภู)

28 ม.ค. 2559 : ประกวดราคาสร้างสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ประกวดราคาสร้างสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

22 ม.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถานการณ์และสำรวจข้อมูลการใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถานการณ์และสำรวจข้อมูลการใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

20 ม.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

20 ม.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการยุติ...การทิ้งเด็ก ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจ้างจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการยุติ...การทิ้งเด็ก

20 ม.ค. 2559 : ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวปละประชาสัมพันธ์โครงการยุติ...การทิ้งเด็ก ข่าวเด่น

ประกาศสอบราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวปละประชาสัมพันธ์โครงการยุติ...การทิ้งเด็ก


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ