รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

20 ก.พ. 2560 : การเสวนา หัวข้อ “ E- sports:เกม กีฬา ธุรกิจ เด็กและเยาวชนไทย? ” ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวต้อนรับการเสวนา หัวข้อ “ E- sports:เกม กีฬา ธุรกิจ เด็กและเยาวชนไทย? ” นำเสนอโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และผู้ร่วมเสวนา

15 ก.พ. 2560 : การประชุมกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่1/2560 ข่าวเด่น

การประชุมกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่1/2560

6 ก.พ. 2560 : แถลงข่าว "กิจกรรม พม.เพื่อพ่อหลวง" เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ข่าวเด่น

แถลงข่าว "กิจกรรม พม.เพื่อพ่อหลวง" เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

3 ก.พ. 2560 : พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง รูปแบบ One Talent One Model (ด้านกีฬาฟุตบอล) ข่าวเด่น

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง รูปแบบ One Talent One Model (ด้านกีฬาฟุตบอล)

28 ม.ค. 2560 : การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) ถ้วย ข รอบชิงชนะเลิศ ข่าวเด่น

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) ถ้วย ข รอบชิงชนะเลิศ

24 ม.ค. 2560 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง( MOU) ข่าวเด่น

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง( MOU)ความร่วมมือ ระหว่าง Mr. เดวิท โทมัส มิเชล ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทฟาบริเนท จำกัด กับ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ณ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทฟาบริเนท จำกัด รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน

20 ม.ค. 2560 : การประชุมการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 . นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเจริญเมือง ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตรองเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมประชุมวางแผนและกำหนดทิศทางการนำเสนอรูปแบบขับเคลื่อนงานการพัฒนาศักยภาพเด็กและสถานรองรับในรูปแบบ one talent one model ไปสู่การทำงานอย่างมีคุณภาพ มีกรอบการดำเนินงานอย่างชัดเจนเต็มศักยภาพ ผู้เข้า

11 ม.ค. 2560 : พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ข่าวเด่น

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อ

10 ม.ค. 2560 : คณะเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเข้าพบปะพูดคุยกับอธิบดี ข่าวเด่น

คณะเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านเข้าพบปะพูดคุยกับอธิบดี

23 ธ.ค. 2559 : งานรวมพลังเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อพ่อหลวง ข่าวเด่น

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานรวมพลังเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อพ่อหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสาได้รับความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

17 ธ.ค. 2559 : อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการระหว่างวันที่16- 18 ธค. 59 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จ. ระยอง โดยมี นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงานและมอบทิศทาง นโยบายในการทำงานสู่ความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการขององค์กร

13 ธ.ค. 2559 : การประชุมเชิงปฎิบัติการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ข่าวเด่น

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.30 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

19 พ.ย. 2559 : กิจกรรม“เด็กไทย หัวใจ พม. ทำดีเพื่อพ่อหลวง” ข่าวเด่น

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กิจกรรมทำความสะอาด และบริการแจกอาหารให้กับประชาชนที่มาถวายความอาลัย ณ บริเวณ สนามหลวง

3 พ.ย. 2559 : การประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวเด่น

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560

2 พ.ย. 2559 : การประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าวเด่น

นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบ้านพักเด็กและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2560


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ