รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

25 ก.ค. 2560 : ร่างประกาศจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

ร่างประกาศจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

25 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

ประกาศราคากลางจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

19 ก.ค. 2560 : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

18 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560

ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560

17 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 53 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 53 รายการ

6 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหลัง ดย. 147,200.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหลัง ดย. 147,200.- บาท

6 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ 132,000.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ 132,000.- บาท

5 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน 1 งาน 500,000.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน 1 งาน 500,000.- บาท

5 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน 1 งาน 190,000.- บาท

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน 1 งาน 190,000.- บาท

4 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อภาพยนต์เชิงสารคดี จำนวนเงิน 480,000 บาท

ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อภาพยนต์เชิงสารคดี จำนวนเงิน 480,000 บาท

21 มิ.ย. 2560 : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลฯ ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลฯ

11 มิ.ย. 2560 : ยกเลิกการประกวดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

ยกเลิกการประกวดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

8 มิ.ย. 2560 : โครงการ จัดจ้างผลิตชุดองค์ความรู้การคุ้มครองเด็ก ข่าวเด่น

โครงการ จัดจ้างผลิตชุดองค์ความรู้การคุ้มครองเด็ก

8 มิ.ย. 2560 : โครงการ จัดจ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 ข่าวเด่น

โครงการ จัดจ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560

8 มิ.ย. 2560 : โครงการ จัดทำหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน และคู่มือการฝึกอบรม ข่าวเด่น

โครงการ จัดทำหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน และคู่มือการฝึกอบรม


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ