รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

30 พ.ย. 2561 : เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

29 พ.ย. 2561 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย (ทีปังกรการุณยมิตร) บ้านราชวิถีโดยวิธี e-bidding ข่าวเด่น

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย (ทีปังกรการุณยมิตร) บ้านราชวิถีโดยวิธี e-bidding ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

27 พ.ย. 2561 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจำปี 2562

15 พ.ย. 2561 : ประกาศ ดย. เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าวเด่น

ประกาศ ดย. เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 พ.ย. 2561 : ประกาศยกเลิกการคัดเลือกเช่าเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีการคัดเลือก ข่าวเด่น

ประกาศยกเลิกการคัดเลือกเช่าเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีการคัดเลือก

7 พ.ย. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ ส.บ้านมหาเมฆ ข่าวเด่น

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ ส.บ้านมหาเมฆ

2 พ.ย. 2561 : ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวเด่น

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 พ.ย. 2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ข่าวเด่น

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน

1 พ.ย. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ข่าวเด่น

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

19 ต.ค. 2561 : ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

17 ต.ค. 2561 : ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

5 ต.ค. 2561 : ประกวดราคาเช่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาเช่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3 ต.ค. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของส.บ้านมหาเมฆ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของส.บ้านมหาเมฆ

28 ก.ย. 2561 : สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ขอลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ขอลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ