รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มิ.ย. 2560 : ค่ายรวมพลังเยาวชนคนทำดี ปีที่ 2

กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัด ค่ายรวมพลังเยาวชนคนทำดี ปีที่ 2 ณ โรงเรียนวัดสฎางค์ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2560

12 มิ.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560

8 มิ.ย. 2560 : การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AYSEA ณ ฟิลิปินส์

การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AYSEA ณ ฟิลิปินส์

6 มิ.ย. 2560 : แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ข่าวเด่น

ขอความร่วมมือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลผลงานหรือผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงานในระยะเวลา ๒ ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ในงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "ท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย ๔.๐"

5 มิ.ย. 2560 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ เพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ เพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย

2 มิ.ย. 2560 : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ.....

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ.....

1 มิ.ย. 2560 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์... ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์...

30 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

30 พ.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครออนไลน์เพื่อขอหนังสือรับรอง โครงการ Working Holiday ข่าวเด่น

ประกาศรับสมัครออนไลน์เพื่อขอหนังสือรับรอง โครงการ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โครงการ Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ทางเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

28 พ.ค. 2560 : เลื่อนการรับสมัครโครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ ข่าวเด่น

ประกาศเลื่อนการรับสมัครโครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิค จะแจ้งวันเปิดรับสมัครให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ ขออภัยในความไม่สะดวก

28 พ.ค. 2560 : ประกาศ ขอปิดระบบส่งต่อข้อมูล เนื่องจากมีปัญหาทางด้านเทคนิค และจะขอแจ้งวันเปิดระบบให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ ขออภัยในความไม่สะดวก ข่าวเด่น

ประกาศ ขอปิดระบบส่งต่อข้อมูล เนื่องจากมีปัญหาทางด้านเทคนิค และจะขอแจ้งวันเปิดระบบให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ ขออภัยในความไม่สะดวก

23 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 2_2560 ส่วนภูมิภาค ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 2_2560 ส่วนภูมิภาค

23 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 1_2560 ส่วนกลาง ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 1_2560 ส่วนกลาง และ ครั้งที่ 2_2560 ส่วนภูมิภาค

22 พ.ค. 2560 : การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี"

การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี"

15 พ.ค. 2560 : ร่างแผนปฏิบัติการประกอบร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนปี 2560-2564

ร่างแผนปฏิบัติการประกอบร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนปี 2560-2564


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ