รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 เม.ย. 2561 : เอกสารประกอบการบรรยายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ วันที่ 4-5 มีนาคม2561 ณ โรงแรมเซ้นทรา by เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ วันที่ 4-5 มีนาคม2561 ณ โรงแรมเซ้นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

26 มี.ค. 2561 : ประกาศมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา เรื่อง ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินส่งเสริมการประกอบอาชีพประจำปี 2561

ประกาศมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา เรื่อง ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินส่งเสริมการประกอบอาชีพประจำปี 2561

8 มี.ค. 2561 : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

16 ก.พ. 2561 : ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2561

ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2561

15 ก.พ. 2561 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

15 ก.พ. 2561 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

8 ก.พ. 2561 : กำหนดการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า

กำหนดการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า " โครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ และ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย ประจำปี 2561 "

7 ก.พ. 2561 : เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 30 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 30 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

24 ม.ค. 2561 : ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Young ASEAN + 3 Social Entrepreneurs in Action"

18 ม.ค. 2561 : ..(ร่าง) แนวทางการดำเนินงาน ปี 2561 - 2564 ของคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

..(ร่าง) แนวทางการดำเนินงาน ปี 2561 - 2564 ของคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

18 ม.ค. 2561 : ประกาศผลการประกวดลมหายใจไร้มลทิน 60

ประกาศผลการประกวดลมหายใจไร้มลทิน 60

16 ม.ค. 2561 : การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ....

การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ....

15 ม.ค. 2561 : ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ข่าวเด่น

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

11 ม.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 30

11 ม.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2560 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2560 (ส่วนภูมิภาค)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ