รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

9 ก.ย. 2558 : ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2559

ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2559

9 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศราคากลางจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

9 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

9 ก.ย. 2558 : ประกาศเรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในชุมชน

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในชุมชน

9 ก.ย. 2558 : ประกาศราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2559

9 ก.ย. 2558 : เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 2559

เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 2559

9 ก.ย. 2558 : ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

7 ก.ย. 2558 : ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าวเด่น

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

7 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าวเด่น

ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

6 ก.ย. 2558 : จ้างพิมพ์หนังสือการประยุกต์ใช้วินัยเชิงบวกกับ 8 พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก ข่าวเด่น

จ้างพิมพ์หนังสือการประยุกต์ใช้วินัยเชิงบวกกับ 8 พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก

27 ส.ค. 2558 : ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550

ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550

27 ส.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

27 ส.ค. 2558 : ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แนวทางปฏิบัติงานหอพัก พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แนวทางปฏิบัติงานหอพัก พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

25 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็กจำนวน 37 รายการ

ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็กจำนวน 37 รายการ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ