รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ก.ย. 2558 : ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗

ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗

17 ก.ย. 2558 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

8 ก.ย. 2558 : ONE YOUNG WORLD BANGKOK 2015

ONE YOUNG WORLD BANGKOK 2015 ค้นหาเยาวชนไทยอายุ 18-30 ปี จำนวน 100 คน ที่มีความคิดสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม เข้าร่วมเวทีโลก

7 ก.ย. 2558 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม

6 ก.ย. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ

1 ก.ย. 2558 : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (บ้านพักเด็กและครอบครัวสุมทรสงคราม)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (บ้านพักเด็กและครอบครัวสุมทรสงคราม)

31 ส.ค. 2558 : ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2557 ข่าวเด่น

ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2557

30 ส.ค. 2558 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ข่าวเด่น

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

27 ส.ค. 2558 : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

26 ส.ค. 2558 : ผลสำรวจความคิดเห็น สสว. โพล ร่วมกับนิด้าโพล เรื่องมุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย

ผลสำรวจความคิดเห็น สสว. โพล ร่วมกับนิด้าโพล เรื่องมุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย

25 ส.ค. 2558 : ประกาศการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ประกาศการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

22 ส.ค. 2558 : เอกสารสมัชชาฯ

เอกสารสมัชชาฯ

21 ส.ค. 2558 : ประกาศเรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน

ประกาศเรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน

21 ส.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ จังหวัดสุมทรสงคราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ จังหวัดสุมทรสงคราม

20 ส.ค. 2558 : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนฯ ปี 2558 ข่าวเด่น

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนฯ ปี 2558


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ