รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ส.ค. 2558 : การประกาศผลคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 สามารถเข้าดูประกาศฯ ทางเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เบอร์ 02-2555850-7 ต่อ 189, 1

การประกาศผลคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 สามารถเข้าดูประกาศฯ ทางเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เบอร์ 02-2555850-7 ต่อ 189, 120 และเบอร์ 02-6516507

6 ส.ค. 2558 : รับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม ดย. ข่าวเด่น

รับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม ดย.

6 ส.ค. 2558 : เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทยใจอาสาพัฒนาสู่อาเซียน ประจำปี 2558 ข่าวเด่น

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทยใจอาสาพัฒนาสู่อาเซียน ประจำปี 2558

6 ส.ค. 2558 : ร่างรายงานการประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ระยะครึ่งแผน ข่าวเด่น

ร่างรายงานการประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ระยะครึ่งแผน

6 ส.ค. 2558 : ประกาศผลการสรรหาและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กดีเด่นฯ ทางเว็บไซต์ ข่าวเด่น

ประกาศผลการสรรหาและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กดีเด่นฯ ทางเว็บไซต์

6 ส.ค. 2558 : รับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม ดย ข่าวเด่น

รับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม ดย

28 ก.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

20 ก.ค. 2558 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเพิ่มเติมโครงการ Work and Holiday Visas

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเพิ่มเติมโครงการ Work and Holiday Visas

14 ก.ค. 2558 : เรื่องการร่วมให้ข้อมูลและคำแนะนำเรื่องการยื่นวีซ่า Work and Holiday Australia และ Working Holiday Scheme New Zealand โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากสมาคมผู้เข้าร่วมโครงการเวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย)

เรื่องการร่วมให้ข้อมูลและคำแนะนำเรื่องการยื่นวีซ่า Work and Holiday Australia และ Working Holiday Scheme New Zealand โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากสมาคมผู้เข้าร่วมโครงการเวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย)

13 ก.ค. 2558 : เรื่องแนวข้อสอบเข้าเป็นพนักงานราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มีผู้ประกาศว่ามี "แนวข้อสอบเก่า ตัวอย่างข้อสอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เนื้อหาตรงตามหัวข้อประกาศสอบ ไฟล์ PDF ราคา 399 บาท หนังสือราคา 999 บาท" นั้น ไม่เป็นความจริง กรมกิจการเด็กและเยาวชนไม่เคยมีการจัดทำเอกสารดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

10 ก.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Working Holiday Scheme ไทยนิวซีแลนด์ และ โครงการ Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Working Holiday Scheme ไทยนิวซีแลนด์ และ โครงการ Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย

1 ก.ค. 2558 : รับสมัครพนักงานราชการ(ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค)

1 ก.ค. 2558 : รับสมัครพนักงานราชการ(ส่วนกลาง)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนกลาง)

30 มิ.ย. 2558 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ เพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์

23 มิ.ย. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๘


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ