รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

15 มิ.ย. 2563 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2563

14 มิ.ย. 2563 : “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน

พบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

8 มิ.ย. 2563 : การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนางานและนวัตกรรมของ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนางานและนวัตกรรมของ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 มิ.ย. 2563 : พบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากลำบากจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย กทม. ข่าวเด่น

ลงพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย กทม. เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากลำบากจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

25 พ.ค. 2563 : ใส่ใจสุขอนามัยของเด็กๆ

ใส่ใจสุขอนามัยของเด็กๆ

21 พ.ค. 2563 : ดย. ห่วงใยเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

"ดย. ห่วงใยเด็กและเยาวชน" ฝากถึงผู้ปกครอง ควรดูแลบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยความห่วงใย สุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

20 พ.ค. 2563 : "ตู้ ดย. ปันสุข" เพื่อแบ่งปันให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยจัดตั้ง "ตู้ ดย. ปันสุข" เพื่อแบ่งปันให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

18 พ.ค. 2563 : ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม บริจาค เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ที่ “ตู้ ดย.ปันสุข” บริเวณหน้ากรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยสามารถบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม นม น้ำ ที่ “ตู้ ดย.ปันสุข” บริเวณหน้ากรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อแบ่งปันให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

15 พ.ค. 2563 : 6 วิธี ดูแลสุขภาพจิตของวัยรุ่น เมื่อต้องเผชิญกับ COVID-19 ข่าวเด่น

6 วิธี ดูแลสุขภาพจิตของวัยรุ่น เมื่อต้องเผชิญกับ COVID-19 ที่มา : Unicef Romania

13 พ.ค. 2563 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยจัดตั้งตู้ “ดย.ปันสุข” ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยจัดตั้งตู้ “ดย.ปันสุข”

12 พ.ค. 2563 : “ดย. ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง” อธิบดี ดย. พร้อมรองอธิบดี ดย. ให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับครอบครัวเด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่ กทม. ข่าวเด่น

“ดย. ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง” อธิบดี ดย. พร้อมรองอธิบดี ดย. ให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับครอบครัวเด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่ กทม.

8 พ.ค. 2563 : คู่มือผู้ปกครองและผู้ดูแลปกป้องเด็กให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID - 19

คู่มือผู้ปกครองและผู้ดูแลปกป้องเด็กให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID - 19

7 พ.ค. 2563 : คู่มือเยาวชน ออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID - 19

คู่มือเยาวชน ออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID - 19

1 พ.ค. 2563 : ดย.เชิญชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ของสภาเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ดย.เชิญชวนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ของสภาเด็กและเยาวชน "เด็กสภา Market Place"

30 เม.ย. 2563 : ดย. เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา 77 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวตลาดออนไลน์ของสภาเด็ก ฯ ข่าวเด่น

ดย. เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา 77 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวตลาดออนไลน์ของสภาเด็ก ฯ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ