รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

22 มิ.ย. 2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดี กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ผู้แทนสภาเด็ก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

22 มิ.ย. 2563 : ประชุมหารือการจ่ายเงินเยียวยาเด็กตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ศปก.กรมกิจการเด็กและเยาวชน เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือการจ่ายเงินเยียวยาเด็กตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล (อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน) นางเทพวัลย์ ภรณวลัย (รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน) ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมประชุม

19 มิ.ย. 2563 : ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความช่วยเหลือ 3 ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม. และนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความช่วยเหลือ 3 ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

16 มิ.ย. 2563 : ดย.พม.พาเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กวิถี New Normal เตรียมความพร้อมดูแลเด็ก ข่าวเด่น

ดย.พม.พาเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กวิถี New Normal เตรียมความพร้อมดูแลเด็ก

15 มิ.ย. 2563 : 6 โรคเสี่ยง กับวิธีป้องกันเด็กในช่วงหน้าฝน ข่าวเด่น

6 โรคเสี่ยง กับวิธีป้องกันเด็กในช่วงหน้าฝน

15 มิ.ย. 2563 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2563

14 มิ.ย. 2563 : “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน

พบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

8 มิ.ย. 2563 : การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนางานและนวัตกรรมของ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการพัฒนางานและนวัตกรรมของ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1 มิ.ย. 2563 : พบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากลำบากจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย กทม. ข่าวเด่น

ลงพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย กทม. เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากลำบากจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

25 พ.ค. 2563 : ใส่ใจสุขอนามัยของเด็กๆ

ใส่ใจสุขอนามัยของเด็กๆ

21 พ.ค. 2563 : ดย. ห่วงใยเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

"ดย. ห่วงใยเด็กและเยาวชน" ฝากถึงผู้ปกครอง ควรดูแลบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยความห่วงใย สุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

20 พ.ค. 2563 : "ตู้ ดย. ปันสุข" เพื่อแบ่งปันให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยจัดตั้ง "ตู้ ดย. ปันสุข" เพื่อแบ่งปันให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

18 พ.ค. 2563 : ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม บริจาค เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ที่ “ตู้ ดย.ปันสุข” บริเวณหน้ากรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยสามารถบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม นม น้ำ ที่ “ตู้ ดย.ปันสุข” บริเวณหน้ากรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อแบ่งปันให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

15 พ.ค. 2563 : 6 วิธี ดูแลสุขภาพจิตของวัยรุ่น เมื่อต้องเผชิญกับ COVID-19 ข่าวเด่น

6 วิธี ดูแลสุขภาพจิตของวัยรุ่น เมื่อต้องเผชิญกับ COVID-19 ที่มา : Unicef Romania

13 พ.ค. 2563 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยจัดตั้งตู้ “ดย.ปันสุข” ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยจัดตั้งตู้ “ดย.ปันสุข”


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ