รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์26 ธ.ค. 2562 : โครงการ Work and Holiday Visa ไทย ออสเตรเลีย 2562 รอบ 2 และ 3 ข่าวเด่น

โครงการ Work and Holiday Visa ไทย ออสเตรเลีย 2562 รอบ 2 และ 326 ธ.ค. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมจิตอาสาโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมจิตอาสาโครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ธันวาคม 256220 ธ.ค. 2562 : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 (ส่วนภูมิภาค)18 ธ.ค. 2562 : ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 256118 ธ.ค. 2562 : ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 25614 ธ.ค. 2562 : ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ข่าวเด่น

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ4 ธ.ค. 2562 : ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(มูลนิธิฯ) ข่าวเด่น

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(มูลนิธิฯ)

4 ธ.ค. 2562 : สะสมบุญปีใหม่ ส่งแรงใจให้เด็กน้อย ขอเชิญร่วมบริจาคของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับน้องๆ ทั้งของเล่นเด็ก อุปกรณ์กีฬา หรืออื่นๆ ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคมนี้ ข่าวเด่น

สะสมบุญปีใหม่ ส่งแรงใจให้เด็กน้อยขอเชิญร่วมบริจาคของขวัญปีใหม่ 2563 ให้กับน้องๆ ทั้งของเล่นเด็ก อุปกรณ์กีฬา หรืออื่นๆ ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคมนี้4 ธ.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2562 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 3/2562 (ส่วนภูมิภาค)29 พ.ย. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย28 พ.ย. 2562 : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานงานธุรการปฏิบัติงาน ข่าวเด่น

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานงานธุรการปฏิบัติงาน27 พ.ย. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนกลาง) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนกลาง)

25 พ.ย. 2562 : หลักสูตรการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ "English Communication Workshop" รุ่น1และรุ่น2

หลักสูตรการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ "English Communication Workshop" รุ่น1และรุ่น220 พ.ย. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนกลาง) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนกลาง)20 พ.ย. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ