รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

30 พ.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครออนไลน์เพื่อขอหนังสือรับรอง โครงการ Working Holiday ข่าวเด่น

ประกาศรับสมัครออนไลน์เพื่อขอหนังสือรับรอง โครงการ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โครงการ Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ทางเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

28 พ.ค. 2560 : เลื่อนการรับสมัครโครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ ข่าวเด่น

ประกาศเลื่อนการรับสมัครโครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิค จะแจ้งวันเปิดรับสมัครให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ ขออภัยในความไม่สะดวก

28 พ.ค. 2560 : ประกาศ ขอปิดระบบส่งต่อข้อมูล เนื่องจากมีปัญหาทางด้านเทคนิค และจะขอแจ้งวันเปิดระบบให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ ขออภัยในความไม่สะดวก ข่าวเด่น

ประกาศ ขอปิดระบบส่งต่อข้อมูล เนื่องจากมีปัญหาทางด้านเทคนิค และจะขอแจ้งวันเปิดระบบให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ ขออภัยในความไม่สะดวก

23 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 2_2560 ส่วนภูมิภาค ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 2_2560 ส่วนภูมิภาค

23 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 1_2560 ส่วนกลาง ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งที่ 1_2560 ส่วนกลาง และ ครั้งที่ 2_2560 ส่วนภูมิภาค

22 พ.ค. 2560 : การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี"

การประกวดผลงานเรื่อง "ความดี"

15 พ.ค. 2560 : ร่างแผนปฏิบัติการประกอบร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนปี 2560-2564

ร่างแผนปฏิบัติการประกอบร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนปี 2560-2564

3 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)

3 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง) ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ 1 (ส่วนกลาง)

27 มี.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั่งที่ 2/2560 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั่งที่ 2/2560 (ส่วนภูมิภาค)

27 มี.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั่งที่ 1/2560 (ส่วนกลาง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ครั่งที่ 1/2560 (ส่วนกลาง)

14 มี.ค. 2560 : ประกาศมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา "เยาวชนที่ได้รับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560"

ประกาศมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา "เยาวชนที่ได้รับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560"

13 มี.ค. 2560 : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

3 มี.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ