รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 มิ.ย. 2561 : ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชน จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (1/2561) โดยสามารถศึกษา

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชน จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (1/2561) โดยสามารถศึกษา

21 มิ.ย. 2561 : การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ข่าวเด่น

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๓ พุทธศักราช ๒๕๖๑

18 มิ.ย. 2561 : โครงการลมหายใจไร้มลทิน

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทินประจำปี 2561 ตามแนวคิดหลักของโครงการ "จะคิด คำ สอนอย่างไร" เพื่อเสริมสร้างความชื่อสัตย์สุจริต

18 มิ.ย. 2561 : การประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน

มูลนิธิ เรยูไก (ประเทศไทย) ร่วมกับ ดย. จัดให้มีการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ให้เยาวชนไทยแสดงความสามารถต่อสาธารณชนโดยใช้การพูดเป็นสื่อในทางสร้างสรรค์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561

15 มิ.ย. 2561 : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมสรรพกำลังความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการบูรณาการจัดสวัสดิการและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมสรรพกำลังความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการบูรณาการการจัดสวัสดิการและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

13 มิ.ย. 2561 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย ประจำปี 2561 ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย ประจำปี 2561

28 พ.ค. 2561 : รายชื่อผู้ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2561 ข่าวเด่น

รายชื่อผู้ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2561

24 พ.ค. 2561 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

21 พ.ค. 2561 : โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในหัวข้อ

ด้วยกรมกิจการเด็กแและเยาวชน โดยกองคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อสารสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในหัวข้อ "คิดจะรัก มัน(ส์)ต้องรู้" โดยการสื่อสารรณรงค์ใน 3 รูปแบบได้แก่ สื่อกระจายเสียง สื่อออนไลน์และสื่อพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสื่อสารสังคมในเห็นถึงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสื่อสาร รณรงค์ ป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับพื้นที่

8 พ.ค. 2561 : วิธีการสมัครออนไลน์ การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย ประจำปี 2561 ข่าวเด่น

วิธีการสมัครออนไลน์ การขอหนังสือรับรองคุรสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย ประจำปี 2561

24 เม.ย. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

11 เม.ย. 2561 : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๑

5 เม.ย. 2561 : การรับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

การรับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

5 เม.ย. 2561 : ประกาศรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ