รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ก.ย. 2558 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม

6 ก.ย. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ

1 ก.ย. 2558 : รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (บ้านพักเด็กและครอบครัวสุมทรสงคราม)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (บ้านพักเด็กและครอบครัวสุมทรสงคราม)

31 ส.ค. 2558 : ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2557 ข่าวเด่น

ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2557

30 ส.ค. 2558 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ข่าวเด่น

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

27 ส.ค. 2558 : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

26 ส.ค. 2558 : ผลสำรวจความคิดเห็น สสว. โพล ร่วมกับนิด้าโพล เรื่องมุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย

ผลสำรวจความคิดเห็น สสว. โพล ร่วมกับนิด้าโพล เรื่องมุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย

25 ส.ค. 2558 : ประกาศการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ประกาศการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

22 ส.ค. 2558 : เอกสารสมัชชาฯ

เอกสารสมัชชาฯ

21 ส.ค. 2558 : ประกาศเรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน

ประกาศเรื่อง การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน

21 ส.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ จังหวัดสุมทรสงคราม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเป็นพนักงานราชการ จังหวัดสุมทรสงคราม

20 ส.ค. 2558 : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนฯ ปี 2558 ข่าวเด่น

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนฯ ปี 2558

20 ส.ค. 2558 : ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ข่าวเด่น

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์จัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559) โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารุดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (www.gprocuremant.go.th) ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2558 ยื่นเสนอราคาในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

10 ส.ค. 2558 : สรุปผลการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปผลการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

10 ส.ค. 2558 : ร่างแผนแม่บทการคุ้มครองเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔

ร่างแผนแม่บทการคุ้มครองเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ