รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 พ.ย. 2558 : แบบฟอร์มนำร่องมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ

แบบฟอร์มนำร่องมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ

5 พ.ย. 2558 : การประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ข่าวเด่น

การประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน

5 พ.ย. 2558 : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ประจำปี 2558 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) ข่าวเด่น

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ประจำปี 2558 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)

28 ต.ค. 2558 : แบบสำรวจปัจจัยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ดย. ข่าวเด่น

แบบสำรวจปัจจัยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ดย.

27 ต.ค. 2558 : ประกาศข่าวสืบหาบิดามารดาและผู้ปกครองของเด็ก ข่าวเด่น

ประกาศข่าวสืบหาบิดามารดาและผู้ปกครองของเด็ก

26 ต.ค. 2558 : แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559

20 ต.ค. 2558 : ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนคณะละครที่สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลละครนานาชาติตูนิส สำหรับเด็ก ครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนคณะละครที่สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลละครนานาชาติตูนิส สำหรับเด็ก ครั้งที่ 4 (4th International Festival of Theatre for Children Tunis)ระหว่างวันที่ 19 – 26 ธันวาคม 2558 ณ กรุงตูนิส สาธารณรัฐตูนิเซีย

14 ต.ค. 2558 : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและมติสมัชชาฯ ปี 2558 ข่าวเด่น

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและมติสมัชชาฯ ปี 2558

13 ต.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

12 ต.ค. 2558 : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมกิจการเด็กและเยาวชน

7 ต.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม

7 ต.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม (เพิ่มเติม)

5 ต.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

30 ก.ย. 2558 : แจ้งเลื่อนประกาศบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

แจ้งเลื่อนประกาศบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ