รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ก.พ. 2559 : ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกาศสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกาศสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

10 ก.พ. 2559 : ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงครัวโรงอาหาร

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงครัวโรงอาหาร

10 ก.พ. 2559 : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของบ้านพีกเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของบ้านพีกเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

10 ก.พ. 2559 : กำหนดการรับสมัครโครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์‏ ประจำปี 2559

กำหนดการรับสมัครโครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์‏ ประจำปี 2559

5 ก.พ. 2559 : แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4 ก.พ. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

3 ก.พ. 2559 : การประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการของอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และประกาศของกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

การประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการของอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และประกาศของกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

2 ก.พ. 2559 : ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2559 ของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2559 ของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

31 ม.ค. 2559 : ร่างรายงานการประเมินผลกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ข่าวเด่น

ร่างรายงานการประเมินผลกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559

31 ม.ค. 2559 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

29 ม.ค. 2559 : ประกาสรับสมัครทุนสนับสนุนเงินเพื่อการประกอบอาชีพมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา ข่าวเด่น

ประกาสรับสมัครทุนสนับสนุนเงินเพื่อการประกอบอาชีพมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

28 ม.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 28 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 28 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

27 ม.ค. 2559 : รับสมัครคัดเลือกบรรจุตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกบรรจุตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

18 ม.ค. 2559 : ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ข่าวเด่น

ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน

11 ม.ค. 2559 : (แก้ไข)รับสมัครเด็กเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 28 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ข่าวเด่น

(แก้ไข)รับสมัครเด็กเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 28 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ