รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ก.พ. 2559 : การประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการของอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และประกาศของกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

การประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการของอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และประกาศของกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

2 ก.พ. 2559 : ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2559 ของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2559 ของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

31 ม.ค. 2559 : ร่างรายงานการประเมินผลกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ข่าวเด่น

ร่างรายงานการประเมินผลกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559

31 ม.ค. 2559 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

29 ม.ค. 2559 : ประกาสรับสมัครทุนสนับสนุนเงินเพื่อการประกอบอาชีพมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา ข่าวเด่น

ประกาสรับสมัครทุนสนับสนุนเงินเพื่อการประกอบอาชีพมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

28 ม.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 28 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 28 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

27 ม.ค. 2559 : รับสมัครคัดเลือกบรรจุตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกบรรจุตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการและพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

18 ม.ค. 2559 : ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ข่าวเด่น

ผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน

11 ม.ค. 2559 : (แก้ไข)รับสมัครเด็กเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 28 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ข่าวเด่น

(แก้ไข)รับสมัครเด็กเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 28 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

7 ม.ค. 2559 : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559

7 ม.ค. 2559 : แบบเสนอประวัติ ยุวสตรีดีเด่น ข่าวเด่น

แบบเสนอประวัติ ยุวสตรีดีเด่น

7 ม.ค. 2559 : หลักเกณฑ์การคัดเลือก 59 ข่าวเด่น

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 59

6 ม.ค. 2559 : ขอความร่วมมือรายงานการดำเนินงานของหน่วยงาน กสก

ขอความร่วมมือรายงานการดำเนินงานของหน่วยงาน กสก

6 ม.ค. 2559 : ประกาศผลประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

ประกาศผลประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558

6 ม.ค. 2559 : ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว

ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ