รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 มี.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559

15 มี.ค. 2559 : ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

15 มี.ค. 2559 : การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าวเด่น

การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ 2559

9 มี.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อฯตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อฯตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ

8 มี.ค. 2559 : ประชาสัมพันธ์ค่ายศิลปกรรมยุโรป ครั้งที่ 20 เมือง Horni Jeleni สาธารณรัฐเช็ก

ประชาสัมพันธ์ค่ายศิลปกรรมยุโรป ครั้งที่ 20 เมือง Horni Jeleni สาธารณรัฐเช็ก เรื่องค่ายดนตรีสำหรับเยาวชน

3 มี.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ

28 ก.พ. 2559 : แบบสำรวจปัจจัยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ดย. ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ข่าวเด่น

แบบสำรวจปัจจัยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ดย. ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

26 ก.พ. 2559 : ประกาศรายชื่อฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

26 ก.พ. 2559 : เลื่อนประกาศรายชื่อฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ เป็นวันที่ 11 มี.ค. 2559 ข่าวเด่น

เลื่อนประกาศรายชื่อฯ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ เป็นวันที่ 11 มี.ค. 2559

23 ก.พ. 2559 : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ....

17 ก.พ. 2559 : รับสมัครการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 ข่าวเด่น

รับสมัครการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

12 ก.พ. 2559 : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งสเริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งสเริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

10 ก.พ. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 28 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 28 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

10 ก.พ. 2559 : ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกาศสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกาศสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559

10 ก.พ. 2559 : ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงครัวโรงอาหาร

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงครัวโรงอาหาร


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ