รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

12 ต.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม301 ชั้น3 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

19 ก.ย. 2560 : จิตอาสา พม.เพื่อพ่อหลวง

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

18 ก.ย. 2560 : “รวมพลคนยอดเพชร” ประจำปี2560 (ALL STARS KID TALENTS 2017) ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รวมพลคนยอดเพชร” ประจำปี2560 (ALL STARS KID TALENTS 2017) พร้อมมอบทุนการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กในสถานรองรับที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ และด้านอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 51 ราย ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารกรมพัฒนาสังคมสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1 ก.ย. 2560 : งาน KM DAY ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน KM DAY ประจำปี 2560 ณ.หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

30 ส.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 6/2560

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 6/2560 ณ.ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

28 ส.ค. 2560 : งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0”

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “พลังชุมชน สร้างคนสร้างชาติ” งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0” ณโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 450 คน

23 ส.ค. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลถอดบทเรียนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ข่าวเด่น

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลถอดบทเรียนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดและกรุงเทพฯ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

9 ส.ค. 2560 : ประชุมโครงการถอดบทเรียนการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมโครงการถอดบทเรียนการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมมอบโล่ผู้ชนะการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ประจำปี 2560 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ

26 ก.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560

25 ก.ค. 2560 : โครงการ “จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ต้านอัคคีภัย” ข่าวเด่น

โครงการ “จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ ต้านอัคคีภัย”

19 ก.ค. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กร ข่าวเด่น

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรสู่ "DCY 4.0" กับนวัตกรรมด้านสังคม ณ ห้องนพวงศ์ 3 ชั้น 2โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานครฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนคุ้มครองเด็กและบุคลากรจากหน่วยงานที่ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 คน

6 ก.ค. 2560 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ข่าวเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เยาวราช กรุงเทพฯ

5 ก.ค. 2560 : การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรแกนนำการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง ข่าวเด่น

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการเป็นวิทยากรแกนนำการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

21 มิ.ย. 2560 : การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ณ สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยตัวแทนเยาวชน เจ้าหน้าที่โครงการและแขกผู้มีเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 43 คน

17 มิ.ย. 2560 : กิจกรรม

กิจกรรม "วัยใส ใส่ใจ ทำดี ชีวิตปลอดภัย ปีที่ 3" จังหวัดระยอง


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ