รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

27 ต.ค. 2563 : ดย. พม. จับมือ กยศ. เพิ่มพื้นที่ให้กลุ่มเด็กกู้ยืมการศึกษาสร้างจิตสาธารณะ แบ่งปันโอกาสให้กับเด็กสถานรองรับ ข่าวเด่น

ดย. พม. จับมือ กยศ. เพิ่มพื้นที่ให้กลุ่มเด็กกู้ยืมการศึกษาสร้างจิตสาธารณะ แบ่งปันโอกาสให้กับเด็กสถานรองรับ

26 ต.ค. 2563 : กิจกรรม ดย. ทำความดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ดย. ทำความดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

22 ต.ค. 2563 : อธิบดีกรม ดย. ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน ครั้งที่ 10

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน ครั้งที่ 10 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

21 ต.ค. 2563 : การแถลงผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน​ในการใช้สื่อออนไลน์​ พ.ศ.​2560​ -​ 2564

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์​ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน​ในการใช้สื่อออนไลน์​ พ.ศ.​2560​ -​ 2564

16 ต.ค. 2563 : ประชุมผลกระทบของโควิด-19 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การปรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นแบบถ้วนหน้า และติดตามประเมินผลโครงการ ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวอุไร เล็กน้อย เข้าร่วมการประชุมผลกระทบของโควิด-19 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การปรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นแบบถ้วนหน้า และติดตามประเมินผลโครงการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และองค์กร UNICEF ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

14 ต.ค. 2563 : ดูแลลูกน้อยอย่างไร? ในช่วงหน้าฝนให้พ้นหวัด ข่าวเด่น

ดูแลลูกน้อยอย่างไร? ในช่วงหน้าฝนให้พ้นหวัด

14 ต.ค. 2563 : บทความจากอดีตผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS

บทความจากอดีตผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในปี 2016 - 2020

9 ต.ค. 2563 : เด็กและเยาวชนจิตอาสา รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ภายใต้แนวคิด “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา” ข่าวเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา รวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ภายใต้แนวคิด “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มต้นได้ที่ใจเรา”

8 ต.ค. 2563 : ประชุมหารือการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน และโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

7 ต.ค. 2563 : รองอธิบดี ดย. นำคณะสภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เข้าพบ รมว.พม.

นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะสภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์)

7 ต.ค. 2563 : พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรเป็นผู้ฟังที่ดี หลังจากเลิกเรียน ควรหมั่นถามลูกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ข่าวเด่น

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรเป็นผู้ฟังที่ดี หลังจากเลิกเรียน ควรหมั่นถามลูกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน

5 ต.ค. 2563 : ดย.พม. แถลงข่าว “มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก” ข่าวเด่น

ดย.พม. แถลงข่าว “มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก”

3 ต.ค. 2563 : งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ18ปี

งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ18ปี

2 ต.ค. 2563 : จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “ทางออก...เมื่อโรงเรียนไม่ปลอดภัยและเด็กถูกทำร้าย”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “ทางออก...เมื่อโรงเรียนไม่ปลอดภัยและเด็กถูกทำร้าย” โดยมีนางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเสวนาในงานดังกล่าว ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

2 ต.ค. 2563 : “พม. ยื่นมือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก” ข่าวเด่น

“พม. ยื่นมือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก”


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ