รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวเพื่อสังคม

ข่าวเพื่อสังคม

21 พ.ค. 2563 : หนุ่มปั่นจักรยานจากโคราชถึงบุรีรัมย์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ช่วยเหลือหนุ่มปั่นจักรยานจากโคราชถึงบุรีรัมย์

18 พ.ค. 2563 : ยาย อายุ 70 ปี อาศัยอยู่กับหลาน 4 คน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่พร้อมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายปิยกูล คุณแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว นางเอ (นามสมมติ) อายุ 70 ปี อาศัยอยู่กับหลาน จำนวน 4 คน สภาพครอบครัวมีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยทรุมโทรมไม่มั่นคงปลอดภัย

18 พ.ค. 2563 : เด็กชายวัย 13 ขายเขียงหาเงินเป็นทุนการศึกษาไว้รอเปิดเทอม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือเด็กชาย 13 ปี ขายเขียงแบ่งเบาภาระพ่อแม่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ครอบครัวได้รับผลกระทบจาการระบาดโควิด-19 ทำให้ครอบครัวมีรายได้ลดลง และมีหนี้สินในระบบอีกสี่แสนบาท

18 พ.ค. 2563 : ครอบครัวยากจนลูก4 พ่อป่วย แม่เก็บของเก่าเลี้ยงชีพ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ให้ความช่วยเหลือ 6 ชีวิต ครอบครัวยากจนเก็บของเก่าขาย ลูกสาวคนที่2ต้องลาออกจาก รร.ช่วยแม่เก็บของเก่าขายเพื่อให้พี่สาวได้เรียนต่อ และลูกอีกสองคนยังไม่มีสัญชาติ ส่วนพ่อค่อยแยกของเก่าอยู่บ้าน

15 พ.ค. 2563 : 2แม่ลูกตกงาน-บ้านถูกยึด ขี่จยย.ไกล1,700กิโลกลับบ้าน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ เด็กชายอายุ 15 ปี และแม่ ไม่มีงานทำเนื่องจากประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19

7 พ.ค. 2563 : บพด.สมุทรสาครมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กในครอบครัวยากจน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ครอบครัวเด็กอายุ 3 ปี และ อายุ 1ปี ครอบครัวขาดรายได้ จากการขายเสื้อผ้ามือสองทางออนไลน์ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

7 พ.ค. 2563 : บพด.แม่ฮ่องสอน มอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็ก

บพด.แม่ฮ่องสอน มอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็ก หนูน้อย 1 ปี 3 เดือน พ่อแม่ว่างงานขาดรายได้จากการระบาดของโรคโควิด-19

7 พ.ค. 2563 : บพด.ชลบุรีให้ความช่วยเหลือเด็กชายวัย 3 ขวบ พิการแต่กำเนิดเท้าผิดรูป

บพด.ชลบุรีให้ความช่วยเหลือเด็กชายวัย 3 ขวบ พิการแต่กำเนิดเท้าผิดรูป หมอแจ้งต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังร่วม พ่อเสียชีวิตแม่เก็บของเก่าขายเงินไม่พอรักษาลูก

7 พ.ค. 2563 : บพด.ชลบุรีรับเด็ก 2 คนเข้าสงเคราะห์

บพด.ชลบุรีรับเด็ก 2 คนเข้าสงเคราะห์ พ่อตกงานพิษโควิด แม่หนีหาย ไร้เงินเช่าห้องอาศัย

1 พ.ค. 2563 : บพด.ชลบุรีให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 2 ขวบ

บพด.ชลบุรีให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 2 ขวบ ป่วยหัวใจรั่ว สำไส้เบียดปอด เส้นหลอดลมตีบ เพดานโหว่แต่กำเนิด พ่อแม่เจอพิษโควิดไร้งาน

1 พ.ค. 2563 : เด็กหญิง 1 ขวบ ถูกบุคคลที่เลี้ยงดูทำร้ายร่างกาย

เด็กหญิง 1 ขวบ ถูกทำร้ายร่างกายจากบุคคลที่เลี้ยงดูไม่ได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม

24 เม.ย. 2563 : การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆของ ดย.

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกอบกับหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ในตอนนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้องจัดสวัสดิการความช่วยเหลือให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

23 เม.ย. 2563 : ดย. ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ต่างๆ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกอบกับหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ในตอนนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้องจัดสวัสดิการความช่วยเหลือให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

22 เม.ย. 2563 : กรมกิจการเด็กและเยาวชนช่วยเหลือเด็กเยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกอบกับหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้องจัดสวัสดิการความช่วยเหลือให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะครอบครัวที่เป

20 เม.ย. 2563 : ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด – 19

ดย.ห่วงใยเด็ก ๆ ช่วงปิดเทอม ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง หรือที่ลับตาคน ควรจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้อยู่กับเด็กตลอดเวลา และตอนนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ปกครองควรสร้างเกราะป้องกัน ใส่หน้ากากอนามัยให้บุตรหลาน สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง และกำชับให้บุตรหลานล้างมือบ่อย ๆ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ