รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

21 ธ.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยวิธีการคัดเลือก

21 ธ.ค. 2560 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปม.2561 ของส.บ้านมหาเมฆ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปม.2561 ของส.บ้านมหาเมฆ

20 ธ.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 12 ครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ข่าวเด่น

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 12 ครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง

18 ธ.ค. 2560 : ประกาศแจ้งผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ การเคหะแห่งชาติ ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท แอคซิด ดิจิตอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,298,000 บาท

14 ธ.ค. 2560 : ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี

12 ธ.ค. 2560 : จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561

จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561

11 ธ.ค. 2560 : ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน

30 พ.ย. 2560 : ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ ส.บ้านมหาเมฆ

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ ส.บ้านมหาเมฆ

29 พ.ย. 2560 : ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วงเงินงบประมาณ 1600000 บาท

29 พ.ย. 2560 : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่า จ้างเหมาบริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 6,246,000 บาท

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่า จ้างเหมาบริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 6,246,000 บาท

29 พ.ย. 2560 : ประกาศเชิญชวน การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,163,590 บาท

ประกาศเชิญชวน การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,163,590 บาท

27 พ.ย. 2560 : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนชายและอาคารเรือนนอนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนชายและอาคารเรือนนอนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ย. 2560 : ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมกิจการเด็กและเยวชน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมกิจการเด็กและเยวชน ประจำปีงบประมาณ 2561

16 พ.ย. 2560 : เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2560 : เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ