รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ก.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2560 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2560 (ส่วนภูมิภาค)

19 ก.ค. 2560 : ผลการตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี 2560

ผลการตัดสินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดีเด่น ประจำปี 2560

19 ก.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 (ส่วนกลาง)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 (ส่วนกลาง)

17 ก.ค. 2560 : การประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560

การประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560

3 ก.ค. 2560 : ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กกรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กกรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560

22 มิ.ย. 2560 : แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สื่อออนไลน์

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สื่อออนไลน์

21 มิ.ย. 2560 : การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

กองทุนคุ้มครองเด็ก กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรณ์ภาคเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชน จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยสามารถศึกษา ดูรายละเอียดการเสนอโครงการได้ตามเอกสารแนบ

19 มิ.ย. 2560 : ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559

ร่างรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559

15 มิ.ย. 2560 : ค่ายรวมพลังเยาวชนคนทำดี ปีที่ 2

กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัด ค่ายรวมพลังเยาวชนคนทำดี ปีที่ 2 ณ โรงเรียนวัดสฎางค์ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2560

12 มิ.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560

8 มิ.ย. 2560 : การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AYSEA ณ ฟิลิปินส์

การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AYSEA ณ ฟิลิปินส์

6 มิ.ย. 2560 : แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ข่าวเด่น

ขอความร่วมมือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้ข้อมูลผลงานหรือผลการดำเนินงานสำคัญของหน่วยงานในระยะเวลา ๒ ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ในงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "ท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย ๔.๐"

5 มิ.ย. 2560 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ เพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ เพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย

2 มิ.ย. 2560 : ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ.....

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ.....

1 มิ.ย. 2560 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์... ข่าวเด่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์...


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ