รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

14 ธ.ค. 2563 : ดย.พม. ประชุมเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล พัฒนารูปแบบการคุ้มครองเด็กผ่านระบบสารสนเทศ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลและการประชุมระบบสาระสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็กครั้งที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้)

14 ธ.ค. 2563 : ประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 36 ภายใต้หัวข้อ “ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) จัดการประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563 (รอบชิงชนะเลิศ) ในหัวข้อ “สิ่งที่ได้เรียนรู้จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์”

9 ธ.ค. 2563 : ดย.เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 (9 มกราคม 2564)

ดย.เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 (9 มกราคม 2564)

9 ธ.ค. 2563 : ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น “พม. โปร่งใส” ประจำปี 2564

ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น “พม. โปร่งใส” ประจำปี 2564

9 ธ.ค. 2563 : “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจได้บุญ”

“Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจได้บุญ”

4 ธ.ค. 2563 : อธิบดีกรม ดย. ร่วมทำบุญตักบาตร

อธิบดีกรม ดย. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 3 รูป

3 ธ.ค. 2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ครั้งที่ 2/2563

2 ธ.ค. 2563 : อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้ารับโล่เกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020"

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้ารับโล่เกียรติยศ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020" จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (มสวท.) โดยมูลนิธิฯ ได้จัดทำ "โครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี 2020" (Quality Persons of The Year 2020)

1 ธ.ค. 2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2563 ข่าวเด่น

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2563

24 พ.ย. 2563 : ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2563

24 พ.ย. 2563 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน และมอบนโยบายการทำงานในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

23 พ.ย. 2563 : จัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

จัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

5 พ.ย. 2563 : โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ข่าวเด่น

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV)

2 พ.ย. 2563 : พม. เปิด บ้านเด็กฮอลแลนด์ ต้นแบบความร่วมมือ Day Care Night Care จังหวัดภูเก็ต ข่าวเด่น

พม. เปิด บ้านเด็กฮอลแลนด์ ต้นแบบความร่วมมือ Day Care Night Care จังหวัดภูเก็ต

28 ต.ค. 2563 : การประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน และการบูรณาการการดำเนินงานกับโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อมูลดิจิทัลด้านเด็กและเยาวชน และการบูรณาการการดำเนินงานกับโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ