รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

5 ต.ค. 2563 : ดย.พม. แถลงข่าว “มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก” ข่าวเด่น

ดย.พม. แถลงข่าว “มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก”

3 ต.ค. 2563 : งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ18ปี

งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ18ปี

2 ต.ค. 2563 : จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “ทางออก...เมื่อโรงเรียนไม่ปลอดภัยและเด็กถูกทำร้าย”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “ทางออก...เมื่อโรงเรียนไม่ปลอดภัยและเด็กถูกทำร้าย” โดยมีนางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเสวนาในงานดังกล่าว ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

2 ต.ค. 2563 : “พม. ยื่นมือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก” ข่าวเด่น

“พม. ยื่นมือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก”

30 ก.ย. 2563 : หากพบเห็นเหตุการณ์นักเรียนถูกทำร้าย แจ้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

จากสถานการณ์เด็กนักเรียนถูกทำร้ายที่เกิดขึ้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก “คุณมีส่วนร่วมในการปกป้องและคุ้มครองเด็กได้” จึงแจ้งมายังสมาคมผู้ปกครอง กลุ่มผู้ปกครอง โรงเรียน และประชาชนทั่วไป หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถแจ้งมาได้ที่ E-Mail : childprotectiondcy@gmail.com โทรศัพท์หมายเลข : 0818476791 / สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 หรือแจ้งได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดทั่วประเทศ *ข้อมูลท่านจะถูกปิดเป็นความลับ

21 ก.ย. 2563 : การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19 ก.ย. 2563 : 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

18 ก.ย. 2563 : ความเป็นมา "วันเยาวชนแห่งชาติ" ข่าวเด่น

ความเป็นมา "วันเยาวชนแห่งชาติ"

17 ก.ย. 2563 : การประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

การประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

16 ก.ย. 2563 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

14 ก.ย. 2563 : จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ประจำปี 2563

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ประจำปี 2563

14 ก.ย. 2563 : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

14 ก.ย. 2563 : คำคม/คติประจำใจ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ข่าวเด่น

คำคม/คติประจำใจ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

11 ก.ย. 2563 : การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องศาลาแดง ชั้น 12 โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

11 ก.ย. 2563 : การประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาทบทวนและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาทบทวนและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ ห้องช่องนนทรี ชั้น 12 โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ